Som una empresa dedicada a l'extracció de pedra natural a Alcover des de l'any 1965. La nostre principal activitat és la comercialització de la pedra natural coneguda com a 'PEDRA D'ALCOVER'.

Oferim serveis de transport, col·locadors, talls a mida i assessorament.

Les pedres, per raó de les diferents mides i gruixos es comercialitzen per gruixos i tamanys com pedres irregulars d' entre 1-2 cm. 2-3 cm. 3-4 cm. 4-5 cm. paletitzats.
CAREJAT : De 10 cm. d'ample x 2 cm. gruix llarg lliure i de 15 cm. d'ample x 2 cm gruix i llarg lliure paletitzats.
LLAMBORDA. De 12 cm. d'ample i de 6-8 cm. gruix llarg paletitzat.
ELS BLOCS PER A MURS DE CONTENCIÓ normalment es carreguen a granell segons els diferents tamanys i gruixos.Clickant sobre la foto superior o el menú de la dreta pot visitar l' Exposició VirtualCARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA ROCA CALIZA GROGA CARA NATURAL:

COMPRENSIÓ
Resistència
mínima kg/cm2
ABSORCIÓ
d'aigüa
DENSITAT
Kg/m3
FLEXIÓ
Kg/cm2
DESGAST
en mm.
HELADICITAT
1021,40 1,98 2850 173,30 1,20 No s'esquerda

Els resultats anotats al quadre han estat obtinguts als Laboratoris d'Assig i Investigacions Industrials LABEIN.

Català
Castellano
English
Canteras De Lucas S.A.